Hårmineralanalys♦ 1600:- inkl. första besök, lab.rapport samt återbesök.

 

Håret är idealisk analysvävnadÄter du vitaminer och mineraler på ett planlöst sätt? Vill du veta din exakta mineralstatus i kroppen? Då är håret en idealisk vävnad att analysera för att avslöja eventuella brister eller överskott på mineraler och spårämnen. Fördelen med hårmineralanalys, framför t.ex. blodanalys, är att du får reda på ämnesomsättningen på cellnivå under en längre tidsperiod (ca 2 mån) eftersom mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge. Även farliga toxiska ämnen såsom bly, kvicksilver, aluminium, kadmium m.fl. analyseras.Vad har då mineraler för funktion i kroppen?

Jo, för det första är de livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska (ämnesomsättnings-) funktioner i kroppens celler. Bl.a. är kalium viktigt för normalt näringstransport till cellen. Brist kan ge muskelsvaghet, trötthet och depression. Magnesium är mycket viktigt för musklerna och framför allt hjärtats funktion. Brist kan ge ökad risk för hjärtproblem, oro, ångest och sömnstörningar. Zink behövs bl.a. för produktion, lagring och utsöndring av insulin och tillväxthormon, immunförsvar och sårläkning. Enligt Dr. Henry Schroeder (känd näringsspecialist) är mineralerna kroppens ”tändstift”. De är inblandade i nästan alla kroppens livgivande processer, utan dem skulle allt liv upphöra att fungera.

 Håret är idealisk analysvävnad

 

Skräddarsytt kosttillskottsprogram

Att ta ett hårprov är skonsamt och enkelt att utföra. Utifrån resultatet får man en klar bild av din kropps speciella biokemi och kan därefter sätta ihop ett skräddarsytt kosttillskottsprogram. I samband med detta får du även utförliga kostförslag.