IrisdiagnostikIriskarta     ♦ Ingår i en Homeopatisk konsultation

 

Irisdiagnostik är en diagnosmetod som använts av Homeopater och Naturläkare i över 100 år.

I iris (regnbågshinnan) kan man se svagheter i organ och körtlar, toxisk belastning, sjukdomsorsaker, medfödda arvsanlag/ svagheter, försurningar, inflammatoriska tillstånd, cirkulationsbesvär, matsmältningsproblem mm.

Man kan även titta i scleran (det vita fältet runt iris) och se allergiska tendenser, blodkärlsstörningar, järnbrist, gallstörningar/fettomsättningsproblem mm, även pupillens form mm är intressant att studera. Tittar man i hela ögat kallas denna diagnos för ögondiagnostik.

 

Ögat har utvecklats från centrala nervsystemet och indelningsgeografin som finns i iris speglar kroppens alla organ.

Tecken man kan se är vita eller mörkare schatteringar, fläckar, prickar och färgförändringar i olika formationer.

 

Irisdiagnostik rätt utförd är en mycket tillförlitlig diagnosmetod, som vi vet är ju ögat själens spegel!